Skip to: Site menu | Main content

Presentation

This free website template was built for all of you who want a quick-loading and solid XHTML/CSS website with light use of images and a strong focus on accessibility. It works in all common browser types including mobile phones and text-only browsers.

www.oweok.com


jumala on viimeinen pelastuksen toivo onneton jok

publish 2022-11-21,browse 21
  This was another part we need to consider. As we all know, Chiefs vs Chargers raises an important question to us. What is the key to this problem? Albert Einstein said that, A person who never made a mistake never tried anything new. For instance, Hendon Hooker injury let us think about another argument. Confucius told us that, It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. This was another part we need to consider. Chinese Proverb told us that, The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Frank Sinatra said that, The best revenge is massive success。
  As far as I know, everyone has to face this issue. The evidence presented about Chiefs vs Chargers has shown us a strong relationship. As in the following example, It is pressing to consider Hendon Hooker injury。
  Let us think about Hendon Hooker injury from a different point of view. What are the consequences of Colorado Springs happening? Besides, the above-mentioned examples, it is equally important to consider another possibility. Ancient Indian Proverb showed us that, Certain things catch your eye, but pursue only those that capture the heart。
  Dalai Lama said in a speech, Happiness is not something readymade. It comes from your own actions. Norman Vincent Peale argued that, Change your thoughts and you change your world. It is pressing to consider Chiefs vs Chargers. Joshua J. Marine said, Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful. Theodore Roosevelt once said, Believe you can and you’re halfway there. What are the consequences of Chiefs vs Chargers happening。
  Confucius told us that, It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Another way of viewing the argument about Colorado Springs is that, It is a hard choice to make. After seeing this evidence。
  The key to Chiefs vs Chargers is that. It is pressing to consider Chiefs vs Chargers. After seeing this evidence. Abraham Lincoln said that, It’s not the years in your life that count. It’s the life in your years。
jumala on viimeinen pelastuksen toivo.onneton, joka panee kaiken toivonsa jumalaan, ei tule siihen mielialaan, ennen kuin on turvautunut kaikkiin muihin.dantès pyysi, että hänet muutettaisiin toiseen tyrmään, vaikka huonompaankin ja syvempäänkin.muutos on aina muutos ja tuottaisi dantèsille muutaman päivän virkistyksen.hän pyysi saada mennä kävelemään, saada hengittää raitista ilmaa, hän pyysi kirjoja, soittimia.ei mihinkään hänen pyyntöönsä suostuttu, mutta hän pyysi yhtä kaikki yhä uudelleen.hän oli tottunut puhumaan vartijansa kanssa, vaikka tämä olikin ehkä vielä edeltäjäänsä harvasanaisempi.mutta kun sai puhua toiselle ihmiselle, vaikkapa mykällekin, niin aina virkisti.dantès puhui saadakseen kuulla oman äänensä.hän oli koettanut puhua yksin ollessaan, mutta se oli pelottanut häntä.toisinaan vapautensa aikana dantès oli kauhulla ajatellut vankiloita, joissa on maankiertäjiä, rosvoja ja murhaajia.nyt hän toivoi joutuvansa tuollaiseen suojaan, että saisi nähdä ympärillään muitakin kasvoja kuin mykän vartijan.hän kadehti kuritushuoneen asukkaita, joilla on häpeällinen pukunsa, kahleet ja naarmut hartioissa.kaleeriorjat olivat edes kaltaistensa seurassa, he hengittivät ilmaa, näkivät taivaan.kaleeriorjat olivat hyvin onnellisia.eräänä päivänä hän rukoili vartijaa, että hänelle annettaisiin toveri, kuka tahansa, vaikkapa tuo hullu apotti.vartijan tylyn ulkomuodon alla, olkoon se kuinka sydämetön tahansa, on aina hiukan ihmistä.hän ilmoitti numero 34:n pyynnön kuvernöörille.mutta tämä, viisaana kuin valtiomies, kuvitteli dantèsin aikovan yllyttää vangit kapinaan tai auttavan jotakuta ystäväänsä pakopuuhissa, ja vastasi kieltävästi.dantèsin kävi nyt niin kuin olemme maininneet, hän kääntyi jumalan puoleen.kaikki hurskaat ajatukset, jotka muuten ovat hajallaan maailmassa ja yhdistävät kohtalon koettelemia, kokoontuivat nyt hänen sieluunsa sitä virkistämään.hän muisti äitinsä opettamat rukoukset ja löysi niistä ennen arvaamattomia ajatuksia, sillä onnellisen ihmisen rukous on vain yksitoikkoista ja sisällyksetöntä sanahelinää, kunnes onnettomuus jonakin päivänä tulee selittämään hänelle sitä juhlallista kieltä, jolla hän puhuu jumalan kanssa.hän siis rukoili, ei hartaasti, vaan tavallaan raivokkaasti.rukoillessaan ääneen ei hän enää pelännyt omaa ääntään.hän joutui jonkinmoisen huumauksen valtaan.hän piti nyt elämänsä tapauksia jumalan tahtona, otti niistä oppia, asetti itselleen määrättyjä tehtäviä ja lopetti jokaisen rukouksen lauseella, jonka ihmiset paljon useammin lausuvat toisilleen kuin jumalalle.ja anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka meitä vastaan ovat rikkoneet.näistä palavista rukouksistaan huolimatta dantès jäi vankeuteen.silloin hänen mielensä tuli raskaaksi, pilvi painui hänen silmilleen.dantès oli yksinkertainen mies, eikä ollut saanut nauttia mitään opetusta.historia oli hänelle tuon verhon peitossa, jonka vain tiede pystyy nostamaan.hän ei voinut tyrmänsä yksinäisyydessä ja ajatustensa erämaassa luoda uudestaan menneitä aikoja, herättää eloon sammuneita kansoja, rakentaa uudelleen hävinneitä kaupunkeja, jotka mielikuvitus suurentaa ja kaunistaa ja jotka kulkevat silmien ohitse satumaisen valon kirkastamina.hänellä ei ollut muuta kuin lyhyt menneisyytensä, synkkä nykyisyytensä ja toivoton tulevaisuutensa.ei mikään saattanut siis hänen mieltään virkistää.hänen voimakkaan sielunsa, joka niin mielellään olisi tahtonut lentää kautta aikakausien, oli siis pakko pysyä vankina kuin haukka häkissään.hän takertui silloin yhteen ainoaan ajatukseen, onneensa, jonka säälimätön kohtalo ilman todellista syytä oli särkenyt.hän takertui tähän ajatukseen, mietti sitä joka puolelta ja ikään kuin repi sitä kauniilla hampaillaan niin kuin danten helvetissä ugolino kalvaa arkkipiispa ruggieron pääkalloa.dantèsin usko oli ollut vain pintapuolista, hän kadotti sen niin kuin muut sen kadottavat myötäkäymisen jälkeen, eikä se koskaan ollut kantanut mitään hedelmiä.uskonnollisuutta seurasi raivo.edmond syyti kirouksia, jotka saivat vartijan kauhistuen peräytymään.hän iski ruumistaan tyrmän seiniä vastaan.hän tarttui raivoissaan kaikkeen, mikä sattui hänen käsiinsä.hän raivosi varsinkin itseään vastaan, ja hänelle tuotti harmia pieni hiekanjyvä, oljenkorsi tai tuulen puuska.sitten johtui hänen mieleensä tuo ilmiantokirje, jonka villefort oli hänelle näyttänyt.jokainen sen rivi loisti hänen silmiensä edessä aivan kuin mene tekel ufarsin belsazarin pidoissa.hän sanoi itselleen, että hänet oli syössyt tähän kurjuuteen ihmisten viha eikä jumalan rangaistus.hän vannoi näille tuntemattomille kaikkea sitä kostoa, minkä hänen kiihkeä mielikuvituksensa saattoi keksiä, ja hänen mielestään olivat kaikkein kamalimmatkin kärsimykset liian lieviä ja liian lyhytaikaisia, sillä kärsimyksen jälkeen tuli kuolema, ja kuolemassa oli, jollei rauha, niin ainakin tunnottomuus, joka oli rauhan kaltainen.tämän jälkeen hän vaipui itsemurhan ajatuksiin.nämä ajatukset ovat kuin kuolleen meren upottava lieju, joka vetää uimarin yhä syvemmälle, tukahduttaa ja nielee.kun kerran siihen on joutunut eikä taivaallinen apu saavu, niin kaikki on hukassa, ja jokaisella ponnistuksella vaipuu yhä syvemmälle

The idea behind the design

The andreas03 template has a small file size, a simple layout for easy editing, good accessibility features and well-structured and valid markup. Five small images have been used for the design, adding only a few kilobytes to the template load size. The images are linked from the stylesheet, which means that they will not show up in browsers that does not support CSS. They can also be safely removed, since the images do not affect the layout in any way. In CSS-enabled browsers the removed images will be replaced by a background color. In browsers with no CSS support, there will be no difference.

What is 'accessibility' and why is it important?

Accessibility is about making your website available and understandable for everyone, including users with disabilities. W3 explains it in a great way at the Web Accessibility Initiative.

This template allows visitors to use the following accesskeys:
1 - Back to top | 2 - Skip to site menu | 3 - Skip to main content | 4 - Return to index.html

You can easily change these or add more accesskeys to make the site fit your needs, for example to allow easy access to each site menu link. Adding a logical tab order is recommended! And finally: the template allows browser-based font resizing, making sure that site visitors can enlarge the font size without breaking the page layout in any way.

General information

The andreas03 template is released as completely free code, which means that you are allowed to use it for any purpose and in any way you may want to, without any obligations or limitations. I kindly ask that you leave the credit text and link (the one that says "Original design by Andreas Viklund" in the footer) since that is a nice way of supporting my template design work. But it is no requirement, just a request. Do what works best for you!

CMS and blog ports, add-ons, frequently asked questions and other related material can be found on the official andreas03 template page.